Các cách nộp phạt vi phạm giao thông mà không cần phải đến Kho bạc Nhà Nước

Nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt? Nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện? Nộp phạt bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước? Nộp phạt giao thông trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia? Nộp phạt tại ngân hàng thương mại?. Dưới đây chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn về “Các cách nộp phạt vi phạm giao thông không cần tới kho bạc Nhà nước”.

Theo quy định của pháp luật trước đây, khi vi phạm luật an toàn giao thông, người vi phạm giao thông phải đến kho bạc Nhà nước thì hiện nay, người vi phạm giao thông có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả hình thức thanh toán trực tuyến để chủ động và tiết kiệm thời gian hơn.

Các cách nộp phạt vi phạm giao thông
5 bước nộp phạt vị phạm giao thông trực tuyến

1. Nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt:

Căn cứ theo khoản 1 điều 56 và khoản 1 điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định về hình thức xử phạt hành chính cụ thể như sau:

“Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. (khoản 1 Điều 56)

Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 của Luật này. (khoản 1 Điều 57)”

Như vậy, trong trường hợp người vi phạm giao thông bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm được áp dụng hình thức nộp phạt trực tiếp này, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

2. Nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện:

Căn cứ mục 3 của Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2016 quy định thủ tục nộp phạt vi phạm như sau:

“3. Về việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Chính phủ thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu; nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện.”

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết 10/NQ-CP có hiệu lực thi hành là ngày 04/02/2016 thì người vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ được phép nộp tiền phạt và nhận các giấy tờ qua đường bưu điện thay vì phải đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước nộp phạt rồi đem biên lai nộp tiền đến trụ sở cảnh sát giao thông nhận lại giấy tờ xe.

Thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết, người vi phạm giao thông cần nộp phạt qua đường bưu điện theo thủ tục sau:

+) Khi vi phạm luật giao thông và bị lập biên bản; tạm giữ giấy tờ, người vi phạm có thể đăng ký hình thức nộp phạt qua bưu điện ở mặt sau biên bản.

+) Đến thời hạn nộp phạt; bạn qua bưu điện gần nhất để đăng ký và gửi tiền phạt cũng như phí dịch vụ.

+) Bưu điện sẽ phụ trách việc đóng tiền phạt cũng như lấy lại giấy tờ từ cơ quan công an; chuyển đến tận nhà cho người vi phạm.

Thời gian nhận lại giấy tờ tùy thuộc địa điểm vi phạm của người đó. Người vi phạm giao thông tại các trung tâm tỉnh; thành phố sẽ nhận lại tất cả giấy tờ trong vòng tối đa 02 ngày; đối với các huyện xa và tỉnh thành khác là 3 ngày.

3. Nộp phạt bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt:

“1. Cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau:

a. Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt;

b. Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt;

c. Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 56, Khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam.”

Căn cứ theo Khoản 16, Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 10 như sau:

“d. Nộp tiền phạt vi phạm hàng chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích.”

Từ những căn cứ trên, các cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau:

Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt.

Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Theo quy định tại Điều 78, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hạn thi hành quyết định xử phạt hành chính cụ thể như sau:

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 7 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.”

4. Nộp phạt giao thông trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

Hiện nay, trang web của Cổng Dịch vụ công Quốc Gia (Cổng DVCQG) đã cho phép người dân thực hiện chức năng nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền lực lượng Cảnh sát giao thông (gọi tắt là nộp phạt vi phạm giao thông) theo hình thức trực tuyến (online).

Như vậy, việc nộp phạt có thể được thực hiện thông qua các dịch vụ liên kết với ngân hàng ngay trên máy tính, điện thoại mà không cần phải tốn thời gian đến và chờ đợi tại những cơ quan nhà nước (hoặc bưu điện).

Tra cứu quyết định xử phạt vi phạm giao thông

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn > Chọn Thanh toán trực tuyến > Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông.

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin trên biên bản xử phạt, gồm các thông tin bắt buộc: số biên bản, họ tên người vi phạm, đơn vị lập biên bản xử phạt: Tỉnh/thành phố, đơn vị CSGT, ngày vi phạm, mã bảo mật > Chọn Tra cứu.

Kết quả sẽ hiển thị một số trường hợp sau:

Trường hợp 1:Nếu cơ quan công an chưa ra quyết định xử phạt, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Chưa có quyết định xử phạt”;

Trường hợp 2:Nếu quyết định xử phạt đã được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Quyết định xử phạt đã được thanh toán”;

Trường hợp 3: Nếu đã có quyết định xử phạt và chưa được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết gồm: Số quyết định, Ngày ra quyết định, Hành vi vi phạm, Số tiền phạt.

Hướng dẫn nộp phạt vi phạm giao thông

– Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt

Bước 1: Bên dưới kết quả quyết định xử phạt vi phạm giao thông, chọn Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt > Nhập thông tin người nộp tiền > Chọn Thanh toán.

Bước 2: Hệ thống chuyển sang giao diện của Nền tảng thanh toán, bạn chọn ngân hàng/ví điện tử > Chọn Thanh toán.

Bước 3: Nhập thông tin thẻ ngân hàng > Chọn Thanh toán

Người dùng có thể tải biên lai về máy tính hoặc điện thoại để xuất trình khi nhận giấy tờ tạm giữ tại cơ quan xử phạt (nếu có yêu cầu).

– Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà

Hình thức đóng phạt online và nhận giấy tại nhà.

Lưu ý: Hình thức đóng phạt online và nhận giấy tại nhà chỉ áp dụng giao đến cho các khu vực: TP. HCM, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng.

Bước 1: Bên dưới kết quả quyết định xử phạt vi phạm giao thông, chọn Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà > Màn hình hiển thị lựa chọn loại tài khoản muốn đăng nhập > Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực > Chọn Đăng nhập.

Bước 2: Hệ thống sẽ điều hướng vào trang tiện ích và lưu lại thông tin trong Thông tin cá nhân > Tiện ích > Nộp phạt giao thông > Thông tin vi phạm.

Tại quyết định xử phạt cân thanh toán, chọn Nhận kết quả tại nhà qua VNPost > Thanh toán.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhận kết quả tại nhà như sau: Các thông tin cá nhân được lấy từ thông tin tài khoản, thông tin địa chỉ mặc định là thông tin người dùng đã khai báo trong Tài khoản. Người dùng có thể thay đổi địa chỉ nhận theo nhu cầu > Chọn Tiếp tục thanh toán.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt.

5. Nộp phạt tại ngân hàng thương mại:

Ngoài các hình thức nộp phạt trên thì để tạo thuận tiện cho người dân, hiện có một số ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt. Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 81, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.

Các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu được viết trong biên bản xử phạt, trong đó có thể kể tên một số ngân hàng như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Avgribank và MB

Xem thêm : Biển báo giao thông

 

4 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x