Luật giao thông

Thủ tục đăng ký khi mua xe mới

Luật giao thông 10/07/2022

Thủ tục đăng ký khi mua xe mới

Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký xe ô tô Theo Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, thủ tục đăng ký ô tô bao hàm các bước sau đây: Bước 1: Đóng thuế phí trước bạ ô tô Về thuế trước bạ xe hơi, Hà Nội là nơi có phí...