Biển Làn đường dành cho xe máy và xe đạp – R.412g

Làn đường dành riêng cho xe máy (kể cả xe gắn máy) và xe đạp (kể cả các loại xe thô sơ khác).