Biển Kết thúc làn đường dành cho xe buýt – R.413

Kết thúc làn đường dành riêng cho xe buýt đi lại.