Biển Làn đường dành cho xe máy – R.412d

Làn đường dành riêng cho xe máy và xe gắn máy.