Biển Hết đoạn đường dành cho xe buýt – R.404c

Đến hết đoạn đường dành cho xe buýt đi lại.