Biển Đường một chiều- I.407a

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều,  biển đường một chiều I.407a chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều đi lên  vào theo mũi tên chỉ,  cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).