Biển Cầu vượt qua đường cho người đi bộ- I.424

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường, đặt biển số I.424  “Cầu vượt qua đường cho người đi bộ”