Biển Cấm sử dụng còi – P.128

Dùng để báo cấm các loại xe sử dụng còi.