giao thông công cộng thân thiện

Đưa giao thông công cộng thân thiện hơn với người khuyết tật

Tin tức 07/06/2024

Đưa giao thông công cộng thân thiện hơn với người khuyết tật

  Hiện nay người khuyết tật đang gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia giao thông, mặc dù nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ nhưng việc tiếp cận giao thông công cộng hay các dịch vụ di chuyển cũng còn rất hạn chế. Để tạo...