Đường tàu – Đường hoa

Phát động phong trào “Đường tàu – Đường hoa”

Tin tức 06/06/2024

Phát động phong trào “Đường tàu – Đường hoa”

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ phát động phong trào “Đường tàu – Đường hoa”. Phong trào “Đường tàu – Đường hoa” được ngành Đường sắt phát động từ năm...