Chuyên mục: Sa hình

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 1: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 2: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu 3: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu 4: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu 5: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 7: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu 8: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 9: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu 10: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 12: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 13: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 15: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 16: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 17: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 18: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 21: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 23: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 24: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 25: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 26: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 31: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 32: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 33: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 34: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 35: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 36: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 37: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 38: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 39: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 40: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 41: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 42: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 44: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 45: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu 46: Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu 47: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 48: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu 51: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 52: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 53: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 54: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 55: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 56: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 57: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 58: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 59: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 60: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Câu 61: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 62: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 63: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 64: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 66: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 67: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 68: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 69: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 70: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 71: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 72: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 74: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 75: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 76: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 77: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 78: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 79: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 80: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 82: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu 83: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu 84: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 85: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 86: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 87: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 88: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 89: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 90: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 91: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 92: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 93: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 94: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu 95: Xe nào được quyền đi trước?

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 96: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 98: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 99: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 100: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 101: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 102: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 103: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 104: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 105: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 106: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 107: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 108: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 109: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 110: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 111: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 112: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
Câu trước
Câu sau