Biển Hết khu đông dân cư – R.421

Để báo hiệu hết đoạn đường qua phạm vi khu đông dân cư.