Biển Giao nhau với đường sắt không có rào chắn – 211a

Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.