Biển Đá lở – W.228(a,b)

Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên Taluy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi.