Biển Đường một chiều- I.407c

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều,biển I.407b chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều sang bên trái vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại và đi sang bên phải (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).