Biển Chỉ dẫn lối ra- 463k

Để chỉ khoảng cách đến lối ra phải lắp đặt biển số 463k  biển đặt cách lối ra 100m