Biển Chỉ dẫn dịch vụ chung- 453

Các điểm dịch vụ này phải có thiết kế thuận tiện để vào và ra đường cao tốc tiếp tục hành trình. Chỉ có các điểm dịch vụ đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu mới được thể hiện trên biển chỉ dẫn dịch vụ chung