Biển Khu vực tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa- 453