Biển Chỉ dẫn lối ra- 463i

Để chỉ khoảng cách đến lối ra phải lắp đặt biển số 463i  biển đặt cách lối ra 200m