Biển Cấm xe ô tô tải – P.106a

Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.