Biển Báo hiệu chướng ngại vật phía trước- 465b

Để báo cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn hướng đi qua đó cần đặt biển số 465b đi được cả 2 hướng