quy định bảo vệ trẻ em trên ô tô

Cần cụ thể hoá các quy định bảo vệ trẻ em trên ô tô

Tin tức 07/06/2024

Cần cụ thể hoá các quy định bảo vệ trẻ em trên ô tô

  Mỗi năm cả nước có khoảng 1.800 – 2.000 vụ tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em với khoảng 600 – 700 vụ liên quan tới ô tô có trẻ em. Trong khi đó, hiện chưa có quy định về thiết bị và vị trí an...