Mở đường Láng rộng gấp đôi

Mở đường Láng rộng gấp đôi, cần phải làm gì?

Tin tức 25/05/2024

Mở đường Láng rộng gấp đôi, cần phải làm gì?

Mới đây Sở GTVT Hà Nội có báo cáo UBND thành phố việc triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy (đường Láng), với tổng đầu tư...