Hóa đơn xăng dầu điện tử

Hóa đơn xăng dầu điện tử: Người mua không biết, người bán không giới thiệu

Tin tức 27/04/2024

Hóa đơn xăng dầu điện tử: Người mua không biết, người bán không giới thiệu

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đến ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử sẽ bị xem xét xử lý, kể cả việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép. Đến nay, sau...