Hà Nội phát sinh thêm 19 điểm úng ngập

Mưa trên 70mm, Hà Nội phát sinh thêm 19 điểm úng ngập

Tin tức 01/06/2024

Mưa trên 70mm, Hà Nội phát sinh thêm 19 điểm úng ngập

Với các trận mưa có lượng mưa 50 – 70mm/h trên địa bàn Hà Nội xuất hiện 11 điểm úng ngập; trên 70mm/h hoặc mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước làm phát sinh thêm 19 điểm úng...