Nghiệp vụ vận tải

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ
Tổng số câu hỏi

Câu 1: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Câu 5: Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?

Câu 10: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Câu 13: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

Câu 21: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

Câu 23: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

Câu 25: Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được lái xe liên tục quá bao nhiêu giờ trong trường hợp nào dưới đây?

Câu trước
Câu sau