Biển báo đường bộ

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 2: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Câu 3: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Câu 4: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Câu 6: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu 7: Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu 8: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Câu 9: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

Câu 11: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

Câu 13: Biển nào cấm máy kéo?

Biển nào cấm máy kéo?

Câu 14: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu 15: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Câu 16: Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Câu 17: Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Câu 18: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

Câu 19: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu 20: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Câu 21: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Câu 22: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Câu 23: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

Câu 24: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu 25: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu 26: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Câu 28: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

Câu 29: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Câu 30: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

Câu 32: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Câu 33: Biển nào cấm quay đầu xe?

Biển nào cấm quay đầu xe?

Câu 34: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu 35: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Câu 37: Trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Câu 38: Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Câu 39: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Câu 40: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Câu 43: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Câu 44: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Câu 47: Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu 48: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

Câu 50: Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Câu 51: Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

Câu 52: Biển nào không cho phép rẽ phải?

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Câu 53: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu 54: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu 55: Biển nào cấm ô tô tải?

Biển nào cấm ô tô tải?

Câu 57: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe ô tô”?

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe ô tô”?

Câu 58: Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Câu 59: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu 60: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Câu 61: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Câu 62: Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Câu 63: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Câu 65: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Câu 66: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

Câu 69: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Câu 70: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu 71: Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không??

Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không??

Câu 72: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Câu 73: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Câu 74: Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Câu 75: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Câu 76: Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Câu 77: Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay – cầu cất”?

Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay – cầu cất”?

Câu 81: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu 82: Biển nào cho phép quay đầu xe?

Biển nào cho phép quay đầu xe?

Câu 83: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu 85: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Câu 86: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Câu 87: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Câu 88: Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

Câu 89: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Câu 90: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Câu 91: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Câu 93: Biển nào cấm máy kéo?

Biển nào cấm máy kéo?

Câu 94: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu 95: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Câu 98: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Câu 99: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu 100: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Câu 101: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường dành cho xe ô tô”?

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường dành cho xe ô tô”?

Câu 102: Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Câu 103: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Câu 104: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Câu 105: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu 109: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Câu 110: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Câu 111: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Câu 112: Biển nào cấm xe rẽ trái?

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu 113: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Câu 114: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Câu 115: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Câu 116: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu 118: Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Câu 119: Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

Câu 120: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu 122: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

Câu 123: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Câu 125: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu 126: Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

Câu 127: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

Câu 128: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 129: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

Câu 130: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu 131: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu 133: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu 134: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu 136: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Câu 138: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Câu 139: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

Câu 141: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Câu 142: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 143: Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Câu 144: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Câu 145: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Câu 146: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Câu 147: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Câu 148: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Câu 150: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Câu 151: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào hay không?

Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào hay không?

Câu 152: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu 153: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Câu 154: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu 155: Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

Câu 156: Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Câu 157: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Câu 158: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Câu 159: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu 161: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu 162: Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Câu 163: Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu 164: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Câu 165: Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Câu 166: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu 169: Biển nào cấm xe tải vượt?

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu 171: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu 172: Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió ngang thổi mạnh gây lật xe?

Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió ngang thổi mạnh gây lật xe?

Câu 173: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Câu 174: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu 175: Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

Câu 176: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Câu 177: Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Câu 178: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Câu 179: Biển này có ý nghĩa gì?

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu 180: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

Câu 181: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Câu 182: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?
Câu trước
Câu sau