Biển báo đường bộ

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 3: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

Câu 5: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

Câu 6: Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Câu 7: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu 8: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Câu 10: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Câu 11: Biển nào cấm xe tải vượt?

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu 12: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Câu 14: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu 15: Biển nào cấm máy kéo?

Biển nào cấm máy kéo?

Câu 16: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu 17: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Câu 18: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Câu 19: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

Câu 20: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Câu 23: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Câu 24: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu 25: Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

Câu 26: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Câu 27: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Câu 28: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Câu 30: Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

Câu 31: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu 32: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Câu 33: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu 34: Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Câu 35: Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

Câu 36: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Câu 37: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu 38: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Câu 39: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

Câu 40: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

Câu 41: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

Câu 42: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Câu 43: Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

Câu 45: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu 46: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Câu 47: Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Câu 48: Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay – cầu cất”?

Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay – cầu cất”?

Câu 49: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

Câu 52: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Câu 55: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu 56: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Câu 57: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

Câu 58: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 60: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

Câu 61: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu 62: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào hay không?

Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào hay không?

Câu 63: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Câu 64: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Câu 65: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

Câu 66: Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu 67: Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

Câu 68: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Câu 69: Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Câu 70: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

Câu 71: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu 73: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Câu 75: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Câu 76: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu 77: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu 78: Biển nào không cho phép rẽ phải?

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Câu 79: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

Câu 80: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Câu 81: Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

Câu 82: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Câu 84: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

Câu 85: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Câu 86: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu 88: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe ô tô”?

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe ô tô”?

Câu 89: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu 90: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

Câu 92: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Câu 93: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu 94: Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Câu 95: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu 96: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Câu 97: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu 98: Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

Câu 99: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu 101: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Câu 103: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

Câu 104: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Câu 106: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường dành cho xe ô tô”?

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường dành cho xe ô tô”?

Câu 107: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Câu 108: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Câu 111: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Câu 112: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Câu 114: Biển nào cấm xe rẽ trái?

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu 116: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu 117: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu 118: Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không??

Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không??

Câu 119: Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

Câu 120: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu 121: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu 122: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

Câu 123: Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Câu 125: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Câu 126: Biển nào cấm ô tô tải?

Biển nào cấm ô tô tải?

Câu 127: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 128: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu 129: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Câu 130: Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

Câu 132: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

Câu 133: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Câu 134: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Câu 135: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu 136: Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Kết thúc đường đôi”?

Câu 137: Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Câu 138: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

Câu 139: Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió ngang thổi mạnh gây lật xe?

Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió ngang thổi mạnh gây lật xe?

Câu 140: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

Câu 141: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Câu 143: Biển nào cấm máy kéo?

Biển nào cấm máy kéo?

Câu 145: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu 147: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Câu 148: Trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Câu 149: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu 150: Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Câu 151: Biển nào cấm quay đầu xe?

Biển nào cấm quay đầu xe?

Câu 152: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

Câu 153: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Câu 154: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Câu 155: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

Câu 156: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

Câu 157: Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

Câu 158: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

Câu 159: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Câu 160: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Câu 162: Biển này có ý nghĩa gì?

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu 163: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Câu 164: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Câu 166: Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu 167: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Câu 169: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Câu 171: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

Câu 172: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

Câu 173: Biển nào cho phép quay đầu xe?

Biển nào cho phép quay đầu xe?

Câu 174: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu 175: Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Câu 176: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

Câu 177: Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu 178: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Câu 181: Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?
Câu trước
Câu sau