yếu tố quan trọng phát triển giao thông

Nhân lực – yếu tố quan trọng phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh

Tin tức 07/06/2024

Nhân lực – yếu tố quan trọng phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh

  Thời gian qua nhiều địa phương, thành phố lớn của nước ta đã và đang có những thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh hay hệ thống giao thông thông minh. Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, công...