thi giấy phép lái xe

Muốn thi giấy phép lái xe phải học quy định nồng độ cồn

Luật giao thông 11/04/2024

Muốn thi giấy phép lái xe phải học quy định nồng độ cồn

Theo quy định mới của Bộ GTVT, học viên thi giấy phép lái xe phải bỏ thời gian từ 14 tiếng để học đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông… (trong đó có quy định về vi...