Vạch 3.1: Giới hạn mép ngoài của phần đường xe chạy.

Loại vạch này thường được sử dụng trên đường cao tốc hoặc đường có bề rộng từ 7m trở lên. Trong trường hợp muốn sử dụng vạch 3.2 để phân chia làn đường thì phần đường được chia phải đảm bảo đủ 1.5m nếu không sẽ không được phép sử dụng loại vạch này.