Vạch 1.4 – Vạch vàng đôi, gồm 1 vạch nét đứt, 1 vạch nét liền (Vạch phần chia hai chiều xe chạy – tim đường)

Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét đứt được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết. Xe trên làn tiếp giáp với vạch nét liền không được lấn làn hoặc đè lên vạch.