Vạch 1.3 – Vạch vàng đôi, nét liền (Vạch phần chia hai chiều xe chạy – tim đường)

Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch