Vạch 1.2 – Vạch đơn vàng, nét liền (Vạch phần chia hai chiều xe chạy – tim đường)

Dùng đẻ phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè vạch.