Biển Làn đường dành cho ô tô – R.412f

Làn đường dành cho các loại xe ô tô.