Biển Hết đoạn đường dành cho xe ô tô, xe máy – R.404b

Đến hết đoạn đường dành cho ô tô, xe máy đi lại.