Biển Hết đoạn đường dành cho xe ô tô – R.404a

Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại.