Biển Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp – R.404f

Đến hết đoạn đường dành cho xe máy, xe đạp, kể cả xe gắn máy đi lại.