Biển Giao nhau với đường tàu điện – 211b

Chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện