Biển Đường một chiều- I.407b

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều,biển I.407b chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều sang bên phải  vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại và đi sang bên trái  (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).