Biển Chỉ dẫn lối ra- 463h

Để chỉ khoảng cách đến lối ra phải lắp đặt biển số 463h biển đặt cách lối ra 300m