Biển Cấm rẽ trái, rẽ phải – P.137

Các ngả đường phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) rẽ trái hay rẽ phải.