Biển Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe – P.124e

Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu.