Biển Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe – P.124f

Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu.