Biển Cấm đi thẳng – P.136

Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng.