Biển Biển báo cầu vượt liên thông- I.447

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến. Tùy theo nút giao mà bố trí biển số cho phù hợp. Tại các lối rẽ thì sử dụng biển có lối rẽ để báo các hướng đi.