Sa hình

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 1: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 3: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 4: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 5: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 6: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 8: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu 9: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 10: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 11: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 13: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Câu 14: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 15: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 16: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 17: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 18: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 19: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 20: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 21: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 22: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 23: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 24: Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu 25: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 26: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 27: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 28: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 29: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 30: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 31: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 32: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 33: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 34: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 35: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 36: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 37: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 38: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 39: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 40: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 44: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 45: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 46: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 47: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 48: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 51: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 52: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 53: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 55: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu 56: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 57: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu 58: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 60: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 61: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 62: Xe nào được quyền đi trước?

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 63: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 64: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu 66: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 67: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu 68: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 70: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 71: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 72: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu 73: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 74: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 77: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu 78: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 79: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 80: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 83: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 84: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 85: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 86: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 87: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 88: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 89: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 90: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 91: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 92: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 93: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 95: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu 96: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 97: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 98: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 99: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 100: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 101: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 103: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu 104: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 106: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 107: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 108: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 109: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 110: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 111: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 112: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu 113: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 114: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu trước
Câu sau