Sa hình

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 1: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 3: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu 4: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu 5: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 6: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 7: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 8: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 9: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 10: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 11: Xe nào được quyền đi trước?

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 12: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 14: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 15: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 16: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 19: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 20: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 21: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 22: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 23: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 25: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 26: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 27: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 28: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 29: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 30: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 31: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 32: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 34: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 35: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 36: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 37: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu 38: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 39: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu 41: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu 43: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu 44: Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu 45: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 46: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 48: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 49: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 50: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 51: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 53: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 54: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 55: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 56: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 57: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 58: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 59: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 60: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu 61: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 62: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 63: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 64: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 65: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 66: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 69: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 70: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 73: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 74: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 75: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 76: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 77: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu 79: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 80: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 81: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 82: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 83: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 84: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 85: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 87: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 88: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 89: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 91: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 92: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 93: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu 94: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 97: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 98: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 99: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 100: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 101: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 102: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 103: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 104: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 105: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 106: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 107: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 108: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu 109: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 110: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 111: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 112: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Câu 113: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 114: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
Câu trước
Câu sau