Sa hình

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 1: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 2: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 6: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 7: Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu 8: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 10: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 13: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 14: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 15: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 16: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 17: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 20: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 21: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 23: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 24: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 25: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 26: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 27: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 28: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu 29: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 30: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 31: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 32: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 33: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 34: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 35: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 36: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 37: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 38: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 39: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Câu 40: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 41: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 42: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 43: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu 44: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 45: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 46: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 48: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 49: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 50: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 51: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 52: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 53: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 54: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 55: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 56: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 57: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu 58: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 59: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 60: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 61: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 62: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 63: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 64: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 65: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 66: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu 67: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu 68: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu 70: Xe nào được quyền đi trước?

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 72: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 73: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 74: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 75: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 76: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 77: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu 78: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 79: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 81: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 83: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 84: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 85: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 89: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 90: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 91: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 92: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu 93: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 94: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 95: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 96: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu 97: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 99: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu 100: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 101: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 102: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 103: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 104: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 105: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 106: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 107: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 108: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 109: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 110: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 111: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 112: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 114: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
Câu trước
Câu sau