Sa hình

Hướng dẫn & Giải thích
Đáp án đúng: In đậm màu xanh
Đáp án sai: Tô màu đỏ

Câu 1: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu 2: Xe nào được quyền đi trước?

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 3: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 4: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 5: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 8: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 9: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 10: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 11: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 12: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 14: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 15: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 16: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 17: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 18: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 19: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 20: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 21: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 22: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 23: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 26: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 27: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 28: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 30: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu 31: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 32: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 33: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 36: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 37: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 38: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 39: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 40: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 41: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu 42: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu 44: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 45: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 46: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu 47: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 48: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu 49: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 50: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 51: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu 54: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu 55: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 56: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu 57: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu 59: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 60: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 61: Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Người lái xe có được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu 62: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 64: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 65: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 66: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 67: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 69: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 70: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 71: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu 72: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 74: Những hướng nào xe tải được phép đi?

Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 75: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu 76: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 77: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 78: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 79: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 80: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 81: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 82: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 83: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 84: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông

Câu 85: Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu 86: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 87: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 88: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 89: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 90: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 91: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu 92: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 93: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu 94: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 95: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 96: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 97: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu 98: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 99: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 100: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 102: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 103: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 104: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 108: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 109: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 110: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 111: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 112: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 113: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 114: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
Câu trước
Câu sau